FANIMATION ISLANDER AB

13.200.000

Mẫu quạt kinh điển của Fanimation
Gió nhẹ phù hợp trang trí và làm thoáng không gian. Được sử dụng tại Metropole Hà Nội, Sofitel và Park Hyatt Sài Gòn.